Įmonių tipai

Mūsų šalyje galima įregistruoti įvairaus tipo įmones, tačiau ar žinote kuo jos skiriasi? Tad šį kartą susipažinsime, su įmonių, kurias galima įregistruoti mūsų šalyje, tipais.

Akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė ir jos steigimas gali tapti geriausiu sprendimu tiems, kurie ketina vykdyti didesnio masto veiklą. Svarbu yra tai, jog akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis negu 100 000 Lt.

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė (kaip ir akcinė bendrovė) tiks nusprendusiems vykdyti didesnio masto veiklą. Vienas pagrindinių skirtumų tarp akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės yra tas, jog uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi siekti ne mažiau kaip 10 000 Lt.

Individuali įmonė

Šio tipo įmonė (priešingai nei uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė), yra puikus pasirinkimas tiems, kurie norėtų vykdytų mažesnio masto veiklą. Individuali įmonė dar gali būti vadinama personalia įmone. Palyginti su akcine bendrove ar uždarąja akcine bendrove, individualios įmonės savininkams yra suteikiama daugiau lengvatų: jiems nereikia ruošti balanso kiekvieną ketvirtį, taikoma supaprastinta buhalterinė apskaita, o į pagalbą gali būti pasitelkiami tos pačios šeimos nariai.

UAB steigimas ir įmonių steigimas nėra sudėtingi procesai, tačiau norint steigti šias įmones yra reikalingos tam tikros žinios.

Ūkinės bendrijos

Tai dar vienas įmonių tipas, kuris gali būti skiriamas į dvi grupes: tikrąsias ūkines bendrijas bei komanditines ūkines bendrijas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *