Idėjos

Turime suprasti , būten kas norime būti , kodėl ? Nes kai ne būsime tas kas norime būti , tai mūsų idealus ir realus aš susipyks ir norės susidraugauti sudepresija , kuri sakys eikite naxui prijungsiu egresija , kada pats žmogus pradės savo norimės laimėjimams priešintis . Kaip vaikas norintis valgyti nevalgys , nes mamytė nemokėjo iš anksto paskaityti , būtent ko pats vaikas nori . Turime suprasti , kas mums gyvenime labai svarbu ir ką norime pasiekti . Turime stengtis ir visapusiškai eiti pirmyn. Turime idėja , tad turime pakovoti ir vienas kitam suteikti dideles galimybes , jeigu matome , kad aš ir idėja gali būti draugais , o jeigu ne, tai tik investuoti , jeigu matome kad kažkas gali užaugti . Mes dažnai išsigąstame labai paprastų dalykų , kodėl ? Nes menkaverčiai žmogeliui patįs nemokėdami kažkur savęs pateikti pradeda išlieti emocijos lietų , nes irgi to paties buvo sulaukia , tai nėra labai normalus reiškinys, bet būdingas darželyje ir mokykloje iki penktos klasės, nebent kažkas vėliau šioje vietoje nesuauga , tada pradeda pyktis su savimi . Mes turime suprasti , būtent ko norime ir ką galime padaryti taip , kad būtume laimingi. Neturime pasiduoti , kai norime pasiekti idėjos . Mūsų idėjos , tai  UAB steigimas ir UAB pardavimas .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *